Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Bursztynek w Bydgoszczy

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Ministra z dnia 14.04.21 r. od najbliższego poniedziałku tj. 19.04.21 r. Przedszkola, Żłobki oraz Kluby Dziecięce zostają otwarte. Już w poniedziałek serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolakówi klubowiczów !

KOMUNIKAT

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w dniach 12.04 – 16.04.21 r. r. zgodnie z decyzją Ministra żłobki i przedszkola nadal zostają zamknięte, z wyjątkiem sprawowania opieki nad dziećmi, których rodzice:

- są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

- realizują zadania dot. koordynacji ratownictwa medycznego

- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny

- wykonują działania ratownicze

- są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach

- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty

w związku z tym Kujawsko – Pomorskie Przedszkole Niepubliczne „Bursztynek” oraz Klub Dziecięcy „Bursztynek” nadal będzie funkcjonować w ograniczonym systemie – będziemy stacjonarnie przyjmować dzieci, których rodzice wykonują zawody, o których mowa powyżej, a pozostałym dzieciom zapewnimy zajęcia i zabawy w formie zdalnej prowadzone na grupach facebookowych.

Uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wśród Państwa są osoby, które wykonują zawody uprzywilejowane i wyrażają chęć, aby dziecko korzystało stacjonarnie z usług „Bursztynka”.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem FB oraz platformy rodzica – uprzejmie prosimy o regularne śledzenie tych stron.


Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Przedszkola Niepublicznego „Bursztynek”

dr Michał Czakowski

Dyrektor Klubu Dziecięcego „Bursztynek”

mgr Monika Górska
ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Już jutro będziemy w naszym przedszkolu odbędzie się Śniadanie Wielkanocne, w związku z tym zachęcamy, aby dzieci obecne w placówce były ubrane w odświętne stroje.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w dniach 29.03.21 r. – 9.04.21 r. zgodnie z decyzją Ministra żłobki i przedszkola zostają zamknięte, z wyjątkiem sprawowania opieki nad dziećmi, których rodzice:

- są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

- realizują zadania dot. koordynacji ratownictwa medycznego

- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny

- wykonują działania ratownicze

- są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach

- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty

 w związku z tym Kujawsko – Pomorskie Przedszkole Niepubliczne „Bursztynek” oraz Klub Dziecięcy „Bursztynek” będzie funkcjonować w ograniczonym systemie – będziemy stacjonarnie przyjmować dzieci, których rodzice wykonują zawody, o których mowa powyżej, a pozostałym dzieciom zapewnimy zajęcia i zabawy w formie zdalnej prowadzone na grupach facebookowych.

Uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wśród Państwa są osoby, które wykonują zawody uprzywilejowane i wyrażają chęć, aby dziecko korzystało stacjonarnie z usług „Bursztynka”.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem FB oraz platformy rodzica – uprzejmie prosimy o regularne śledzenie tych stron.

 

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Przedszkola Niepublicznego „Bursztynek”

dr Michał Czakowski

Dyrektor Klubu Dziecięcego „Bursztynek”

mgr Monika Górska

 

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w dniach 29.03.21 r. – 9.04.21 r. zgodnie z decyzją Ministra żłobki i przedszkola zostają zamknięte, z wyjątkiem sprawowania opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) w związku z tym Kujawsko – Pomorskie Przedszkole Niepubliczne „Bursztynek” oraz Klub Dziecięcy „Bursztynek” będzie funkcjonować w ograniczonym systemie – będziemy stacjonarnie przyjmować dzieci, których rodzice wykonują zawody, o których mowa powyżej, a pozostałym dzieciom zapewnimy zajęcia i zabawy w formie zdalnej prowadzone na grupach facebookowych.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem FB oraz platformy rodzica – uprzejmie prosimy o regularne śledzenie tych stron.

 

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Przedszkola Niepublicznego „Bursztynek”

dr Michał Czakowski

Dyrektor Klubu Dziecięcego „Bursztynek”

mgr Monika Górska

 

 

 

GRUPY NA FACEBOOK'U

Szanowni Rodzice

Zachęcamy do zapisywania się do naszych grup facebookowych:

1. Grupa Rybki - Bursztynek Rybki

2. Grupa Delfinki - Bursztynek Delfinki

3. Grupa Żółwiki - Bursztynek Żółwiki

4. Grupa Żabki - Bursztynek Zabki