Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Bursztynek w Bydgoszczy

Koncepcja pracy przedszkola „Bursztynek”

 I. PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola.

II. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

    realizacja działań w zakresie zrównoważonego rozwoju dziecka
    stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych prowadzących do zaspakajania naturalnej ciekawości, inspirowanie aktywności i samodzielności, kształtowanie konkretnych umiejętności dzieci
    dbanie o prawidłowy rozwój emocjonlany: stwarzanie warunków dających dzieciom szansę by stawały sie otwarte na ludzi, samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często trudnych sytuacjach, ufne w swoje możliwości, odpowiedzialne
    uczenie tolerancji i przestrzeganie praw dziecka, a także określanie obowiązków
    poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego
    ustawiczne doskonalenie się, aby zapewnić dzieciom edukację na najwyższym poziomie

III. O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały teren, wyposażony w sprzęty do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Praca placówki uwzględnia możliwości i potrzeby najbliższej społeczności. Jest nowatorska, efektywna i przyjazna dziecku.

IV. BAZA PRZEDSZKOLA

Przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku przy ulicy Wł. Bełzy 2, w Bydgoszczy. Placówka posiada kilka sal dydaktycznych wyposażane w meble i pomoce dydaktyczne, hol, szatnię, ogród przedszkolny, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Sale wyposażone są w kąciki tematyczne i stałe np. kącik książki.