Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Bursztynek w Bydgoszczy

Kadra

Przedszkole zatrudnia nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolym. Osoby zatrudnione ukończyły wyższe uczelnie pedagogiczne oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu:

• pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• pedagogiki opiekuńczej

• logopedii

• pedagogiki zabawy 

* terapii behawioralnej

* oligofrenopedagogiki

Wykwalifikowana i doświadczona kadra dba o najwyższą jakość opieki nad dziećmi. Stwarza warunki do działań kreatywnych dla każdego wychowanka. Poza personelem pedagogicznym w przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.