Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Bursztynek w Bydgoszczy

Ramowy rozkład dnia

 RAMOWY PLAN DNIA – KLUB DZIECIĘCY

7:00 – 8:30 Powitanie dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawa z nauczycielem, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka

8:30 – 8:40 Czynności higieniczne, przygotowanie do I śniadania

8:40 – 9:00 I śniadanie

9:00 – 10:00 Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zabawy ruchowe, muzyczne, paluszkowe, manipulacyjne, wspierające rozwój mowy, plastyczne, z j.angielskim. Pobyt na świeżym powietrzu (spacery, zabawy na sprzętach terenowych na placu zabaw). Przygotowanie do posiłku (czynności higieniczne)

10:00 – 10:30 II śniadanie

10:30 – 10:40 Czynności higieniczne, przygotowanie do leżakowania

10:40 – 12:10  Leżakowanie

12:10 – 12:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:30 – 13:00 Obiad

13:00 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci do domów, zabawy manipulacyjne, paluszkowe, swobodne, stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, mowy, muzyczne, ruchowe, zabawy zorganizowane przez nauczyciela oraz swobodne. Pobyt na świeżym powietrzu.

 

RAMOWY PLAN DNIA – PRZEDZKOLE - DZIECI STARSZE

6:30 – 8:30 Powitanie dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjna, praca indywidualna z nauczycielem, zabawa przy niewielkim udziale nauczyciela, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka, zabawy swobodne. Zabawy ruchowe, muzyczne i integracyjne

8:30 – 8:45 Czynności porządkowe, przygotowanie do I śniadania

8:45 – 9:00 I śniadanie – ćwiczenie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higienicznych, kulturalnego zachowania i estetyki, wdrażanie do czynności porządkowych po skończeniu posiłku

9:00 – 9:20 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć


9:20 – 10:30 Zajęcia edukacyjne będące realizacją podstawy programowej: zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno – moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, teatralnej, eksperymentalno – badawczej. Realizacja różnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej. Zabawy w odkrywanie oraz badanie

10:30 – 11:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjna, praca indywidualna z nauczycielem, zabawa przy niewielkim udziale nauczyciela, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka

11:00 – 11:10 Czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania

11:10 – 11:25 II śniadanie - ćwiczenie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higienicznych, kulturalnego zachowania i estetyki, wdrażanie do czynności porządkowych po skończeniu posiłku

11:25 – 12:30 Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe i na sprzętach terenowych w ogrodzie oraz na placu zabaw. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze w środowisku przyrodniczym. Lekkie prace ogrodnicze

12:30 – 12:45 Czynności higieniczne i porządkowe, przygotowanie do obiadu

12:45 – 13:15 Obiad - ćwiczenie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higienicznych, kulturalnego zachowania i estetyki, wdrażanie do czynności porządkowych po skończeniu posiłku

13:15 – 14:00 Relaksacja dzieci przy muzyce, czytanie bajek, opowiadań, zabawy paluszkowe, słowne, masażyki, oglądanie bajek na dużym ekranie

14:00 – 17:00  zabawy dowolne (przy niewielkim udziale nauczyciela), aktywność własna – zabawy indywidualne w małych grupach, zabawy tematyczne, badawcze, ruchowe, ze śpiewem,  zabawy pantomimiczne, gry planszowe i stolikowe, rozchodzenie się dzieci do domów

 

RAMOWY PLAN DNIA – PRZEDSZKOLE - DZIECI MŁODSZE

6:30 – 8:30 Powitanie dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjna, praca indywidualna z nauczycielem, zabawa przy niewielkim udziale nauczyciela, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka, zabawy swobodne, ruchowe, muzyczne i integracyjne. 

8:30 – 8:40 Czynności porządkowe, przygotowanie do I śniadania

8:40 – 9:00 I śniadanie

9:00 – 9:20 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć


9:20 – 10:00 Zajęcia edukacyjne będące realizacją podstawy programowej: zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno – moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, teatralnej, eksperymentalno – badawczej. Realizacja różnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej. Zabawy w odkrywanie oraz badanie

10:00 – 10:30 Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe i na sprzętach terenowych w ogrodzie oraz na placu zabaw. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze w środowisku przyrodniczym

10:30 – 10:45 Czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania

10:45 – 11:00 II śniadanie

11:00 - 12:30 Realizacja różnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej, spacery, zabawy ruchowe na placu zabaw

12:30 – 12:45 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:45 – 13:20 Obiad

13:20 – 14:00 Relaksacja przy muzyce, czytanie bajek, opowiadań, zabawy paluszkowe, słowne, masażyki, oglądanie bajek na dużym ekranie

14:00 – 17:00 Zabawy dowolne oraz przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy indywidualne i w małych grupach, zabawy tematyczne, badawcze, ruchowe, ze śpiewem,  zabawy pantomimiczne, gry planszowe i stolikowe, rozchodzenie dzieci do domów