Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Bursztynek w Bydgoszczy

Ramowy rozkład dnia

6:00 – 8:15

Schodzenie się dzieci; integrowanie dzieci poprzez wspólne zabawy w kącikach zainteresowań; zabawy swobodne wg własnej aktywności; praca z zespołem lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym.

8:00 – 13:00

Realizacja Podstawy Programowej

8:20 – 8:30

Prace porządkowe; zabawy grupowe – integracyjne, ortofoniczne, oddechowe, gramatyczne, słuchowe, ze śpiewem i ruchowe; czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do śniadania.

8:30 – 8:50

I śniadanie.

8:50 – 9:30

Czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć; zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola; rozwijanie aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej; zabawa ruchowa.

Udział w zajęciach dodatkowych – warsztatach plastycznych z elementami arteterapii, zajęciach z integracji sensorycznej; zajęciach z logopedą, zajęciach z j.angielskiego (GRUPA „RYBKI”)

9:30 – 10:40

Czynności samoobsługowe; przygotowanie do wyjścia na powietrze; gry i zabawy ruchowe – sportowe na powietrzu; obserwacje przyrodnicze; spacery i wycieczki (GRUPA „RYBKI”).

Zabawy i zajęcia ogólnorozwojowe; udział w zajęciach dodatkowych – warsztatach plastycznych z elementami arteterapii, zajęciach z integracji sensorycznej; zajęciach z logopedą, zajęciach z j.angielskiego

(GRUPA „PINGWINKI”).

10:40 – 11:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe; przygotowanie do posiłku.

11:00 – 11:20

II śniadanie.

11:20 – 12:30

Leżakowanie – wypoczynek dzieci przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek, opowiadań.

(GRUPA „RYBKI”)

Czynności samoobsługowe; przygotowanie do wyjścia na powietrze; gry i zabawy ruchowe – sportowe na powietrzu; obserwacje przyrodnicze; spacery i wycieczki

(GRUPA „PINGWINKI”)

Zajęcia ruchowe z piłkami (dla dzieci chętnych)

12:30 – 13:00

Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się; czynności higieniczne; przygotowanie do obiadu.

13:00 – 13:30

Obiad.

13:30 – 14:30

Zabawy komunikacyjne, integracyjne, ruchowe, utrwalające poznane treści dydaktyczne; zabawy i gry językowe; zabawy ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową; zajęcia z tańca (dla dzieci chętnych)

14:30 – 17:00

Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci; oddziaływanie nauczyciela wyzwalające samorzutną aktywność dzieci; działania kompensacyjne, wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój i uzdolnienia; udział w zajęciach otwartych z udziałem rodziców; rozchodzenie się dzieci.