Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Bursztynek w Bydgoszczy

Ramowy rozkład dnia

NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

RAMOWY PLAN DNIA – KLUB MALUCHA

7:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawa z nauczycielem, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka

8:30 – 8:40 Czynności higieniczne, przygotowanie do I śniadania

8:40 – 9:00 I śniadanie

9:00 – 10:00 Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zabawy ruchowe, muzyczne, paluszkowe, manipulacyjne, wspierające rozwój mowy, plastyczne. Pobyt na świeżym powietrzu (spacery, zabawy na sprzętach terenowych na placu zabaw). Przygotowanie do posiłku (czynności higieniczne)

10:00 – 10:30 II śniadanie

10:30 – 10:40 Czynności higieniczne, przygotowanie do leżakowania

10:40 – 12:45  Leżakowanie

12:45 – 13:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

13:00 – 13:30 Obiad

13:30 – 16:15 Rozchodzenie się dzieci do domów, zabawy manipulacyjne, paluszkowe, swobodne, stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, mowy, muzyczne, ruchowe

 

RAMOWY PLAN DNIA – PRZEDSZKOLE - DZIECI MŁODSZE

6:45 – 8:30 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjna, praca indywidualna z nauczycielem, zabawa przy niewielkim udziale nauczyciela, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym

8:30 – 8:50 Zabawy ruchowe, muzyczne, integracyjne

8:50 – 9:00 Czynności porządkowe, przygotowanie do I śniadania

9:00 – 9:20 I śniadanie

9:20 – 9:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć

9:30 – 10:00 Zajęcia edukacyjne będące realizacją podstawy programowej: zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno – moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, teatralnej, eksperymentalno – badawczej. Realizacja różnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej. Zabawy w odkrywanie oraz badanie

10:00 – 11:00 Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe i na sprzętach terenowych w ogrodzie oraz na placu zabaw. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze w środowisku przyrodniczym

11:00 – 11:15 Czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania

11:15 – 11:35 II śniadanie

11:35 – 12:00 Relaksacja dzieci przy muzyce, czytanie bajek, opowiadań, zabawy paluszkowe, słowne, masażyki, oglądanie bajek na dużym ekranie

12:00 – 13:15 Zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjna, praca indywidualna z nauczycielem, zabawa przy niewielkim udziale nauczyciela, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka \ Leżakowanie (w przypadku dzieci najmłodszych)

13:15 – 13:30 Czynności higieniczne i porządkowe

13:30 – 14:00 Obiad

14:00 – 16:15 Zajęcia dodatkowe (od października), Zabawy dowolne (przy niewielkim udziale nauczyciela), aktywność własna – zabawy indywidualne w małych grupach, zabawy tematyczne, badawcze, ruchowe, ze śpiewem, czytanie bajek przez nauczyciela, zabawy pantomimiczne, gry planszowe i stolikowe, rozchodzenie dzieci do domów

RAMOWY PLAN DNIA – PRZEDZKOLE - DZIECI STARSZE

6:45 – 8:30 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjna, praca indywidualna z nauczycielem, zabawa przy niewielkim udziale nauczyciela, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym

8:30 – 8:50 Zabawy ruchowe, muzyczne, integracyjne

8:50 – 9:00 Czynności porządkowe, przygotowanie do I śniadania

9:00 – 9:20 I śniadanie – ćwiczenie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higienicznych, kulturalnego zachowania i estetyki, wdrażanie do czynności porządkowych po skończeniu posiłku

9:20 – 9:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć

9:30 – 10:30 Zajęcia edukacyjne będące realizacją podstawy programowej: zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno – moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, teatralnej, eksperymentalno – badawczej. Realizacja różnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej. Zabawy w odkrywanie oraz badanie

10:30 – 11:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjna, praca indywidualna z nauczycielem, zabawa przy niewielkim udziale nauczyciela, inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka

11:00 – 11:15 Czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania

11:15 – 11:35 II śniadanie - ćwiczenie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higienicznych, kulturalnego zachowania i estetyki, wdrażanie do czynności porządkowych po skończeniu posiłku

11:35 – 13:00 Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe i na sprzętach terenowych w ogrodzie oraz na placu zabaw. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze w środowisku przyrodniczym. Lekkie prace ogrodnicze

13:15 – 13:30 Czynności higieniczne i porządkowe

13:30 – 14:00 Obiad - ćwiczenie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higienicznych, kulturalnego zachowania i estetyki, wdrażanie do czynności porządkowych po skończeniu posiłku

14:00 – 16:15 Zajęcia dodatkowe (od października), zabawy dowolne (przy niewielkim udziale nauczyciela), aktywność własna – zabawy indywidualne w małych grupach, zabawy tematyczne, badawcze, ruchowe, ze śpiewem, czytanie bajek przez nauczyciela, zabawy pantomimiczne, gry planszowe i stolikowe, rozchodzenie się dzieci do domów