Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Bursztynek w Bydgoszczy

OŚWIADCZENIA DOT. POWROTU DZIECKA DO PLACÓWKI OD 18.05.20 r.

Szanowni Rodzice

Przypominamy o konieczności wypełnienia oświadczeń dot. powrotu dziecka do placówki od 18.05.20 r. Odpowiedni, uzupełniony druk (przez oboje rodziców) prosimy przesłać na adres mail: bursztynek@kpck.edu.pl

Dyrekcja Przedszkola i Klubu Dziecięcego "Bursztynek"

PROŚBA DO RODZICÓW \ OPIEKUNÓW

Szanowni Rodzice

Przypominamy, że Rodzic / Opiekun przyprowadzający bądź odbierający dziecko z Przedszkola lub Klubu Dziecięcego musi posiadać osłonę nosa i ust oraz jednorazowe rękawiczki na dłoniach.

częściowe otwarcie placówki

 

Drogie Bursztynki i Bursztynkowi Rodzice!Jak już wcześniej informowaliśmy 11.05.2020 wznawiamy działanie stacjonarne Naszego Przedszkola, nadal prowadząc jednocześnie nauczanie zdalne.

Proszę pamiętać, że zarówno bezpieczeństwo Bursztynków oraz Naszych pracowników zależy w dużej mierze od Państwa uczciwości oraz przestrzegania wprowadzonych zasad i procedur, dostępnych od kilku dni na platformie elektronicznej Kącik Rodzica (tablica ogłoszeń).

Prosimy także Rodziców o niezwłoczne składanie oświadczeń woli na drukach Państwu udostępnionych PRZED ZADEKLAROWANYM POWROTEM DZIECKA DO PLACÓWKI!Komunikat dotyczący odpłatności w maju zostanie opublikowany w kąciku rodzica na tablicy ogłoszeń.Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na portalu społecznościowym Facebook – poszczególne grupy oraz na platformie elektronicznej Kącik Rodzica.Ufamy, że dzięki wzajemnemu zrozumieniu i współpracy zrobimy co naszej mocy, by zapewnić najwyższy standard bezpieczeństwa Bursztynkom!Dyrekcja Bursztynka

 

WAŻNE! PLANOWANE CZĘŚCIOWE OTWARCIE PLACÓWKI !

 Szanowni Rodzice!

w związku z planowanym częściowym otwarciem placówki, prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z ważnymi informacjami w tym zakresie, które sa opublikowane w Kąciku Rodzica (tablica ogłoszeń)

WAŻNY KOMUNIKAT - POWRÓT DO PLACÓWKI

 Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z ważnymy komunikatem dotyczącym powrotu do placówki zamieszczonym w Kąciku Rodzica

RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW- WAŻNA INFORMACJA!

 

DRODZY RODZICE!

ZAINTERSOWANYCH ODBIOREM KSIĄŻEK DZIECI DO PRACY

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY

510 99 30 92 DO PIĄTKU 17 04 2020 WŁĄCZNIE!!!