Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Bursztynek w Bydgoszczy

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI - KLUB

Szanowni Rodzice

Informujemy, że od 1.09.2021 r. główne wejście do Klubu Dziecięcego i wyjście z Klubu Dziecięcego pozostaje bez zmian (drzwi przy tarasie, od strony ul. Bełzy)

Nadal każdy rodzic wraz z dzieckiem będzie miał możliwość wejścia do szatni, rozebrania dziecka z odzieży wierzchniej i przekazania klubowicza pracownikowi obsługi w celu zaprowadzenia go do sali. Podczas odbierania dziecka z placówki procedura będzie wyglądała podobnie - rodzic wchodzi do szatni i czeka na przyprowadzenie swojego dziecka z sali.

Przyprowadzanie dzieci do Klubu będzie odbywało się w godzinach 7:00 - 8:30, natomiast odbieranie dzieci będzie miało miejsce w godzinach 13:00 - 17:00.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI - PRZEDSZKOLE

Szanowni Rodzice

Informujemy, że od 1.09.2021 r. główne wejście do Przedszkola i wyjście z Przedszkola będzie znajdowało się od strony ul. Jana Pawła II.

Każdy rodzic wraz z dzieckiem będzie miał możliwość wejścia do szatni, rozebrania dziecka z odzieży wierzchniej i przekazania przedszkolaka pracownikowi obsługi w celu zaprowadzenia go do odpowiedniej sali. Podczas odbierania dziecka z placówki procedura będzie wyglądała podobnie - rodzic wchodzi do szatni i czeka na przyprowadzenie swojego dziecka z sali.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola będzie odbywało się w godzinach 6:30 - 8:30, natomiast odbieranie dzieci będzie miało miejsce w godzinach 14:00 - 17:00.

WYDŁUŻENIE GODZIN PRACY KLUBU DZIECIĘCEGO

Uprzejmie informujemy, iż od 1 września 2021 r. wydłużamy godziny pracy Klubu Dziecięcego  w okresie jego ograniczonego funkcjonowania w związku z trwającym stanem epidemii - placówka będzie działała w godzinach  7.00 - 17.00.

WYDŁUŻENIE GODZIN PRACY PRZEDSZKOLA

Uprzejmie informujemy, iż od 1 września 2021 r. wydłużamy godziny pracy Przedszkola w okresie jego ograniczonego funkcjonowania w związku z trwającym stanem epidemii - placówka będzie działała w godzinach  6.30 - 17.00.

Konkurs -zadnie publiczne

KPCK, Klub Bursztynek realizuje zadanie publiczne:

 

w latach 2021/2022 pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego”

 

 

Czytaj więcej...

OŚWIADCZENIA DOT. MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Szanowni Rodzice

W tym tygodniu będziemy wręczać oświadczenie dot. miejsca zamieszkania dziecka, uprzejmie prosimy, aby dokument został przez państwa uzupełniony i przyniesiony do placówki najpóźniej 30.08.21 r.

Oświadczenia dot. tylko dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola.