Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Bursztynek w Bydgoszczy

KALENDARZ DNI WOLNYCH W PRZEDSZKOLU I KLUBIE DZIECIĘCYM

Przerwa wakacyjna: od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.

Dodatkowe dni wolne:

31.10 – 1.11. 2022 r.

11.11.2022 r.

6.01.2023 r.

10.04.2023 r.

1-3.05.2023 r.

8-9.06.2023 r.

Dodatkowo Klub i Przedszkole pełni dyżur w dniach 27-30.12.2022 r. oraz 7.04.2023 r. (dla dzieci, które nie maja na ten dzień zapewnionej opieki – łączenie grup według wcześniejszych zapisów)