Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Bursztynek w Bydgoszczy

Dr Michał Czakowski na obchodach 80. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Dyrektor Przedszkola dr Michał Czakowski 27 września br  wziął udział w uroczystości z okazji 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Obchody odbyły się przed Kujawsko-Pomorskim Urządem Wojewódzkim w Bydgoszczy. Uroczystościom towarzyszy wystawa Polska Walcząca, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

Tajne struktury państwa polskiego, zwane Polskim Państwem Podziemnym (PPP), istniały w czasie II wojny światowej i podlegały Rządowi RP na Uchodźstwie. Były systemem władz państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupowania terytorium narodowego przez III Rzeszę i ZSRR. Polskie Państwo Podziemne, nawiązujące do tradycji podziemnego państwa z czasów Powstania Styczniowego, było fenomenem na skalę światową. Mimo panującego na ziemiach polskich bezwzględnego terroru, funkcjonowały wszystkie organa państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Działał parlament, instytucje rządowe, funkcjonowała oświata, sądownictwo, rozwijała się kultura, organizowano formacje wojskowe. Była to szczególna walka o zachowanie ciągłości państwa i narodu.